Årsmelding VSHL avd Gjøvik og Toten 2006

 

Styret har bestått av: Leder Mette Nordengen, kasserer Jens Christian Lied, sekretær  Sonja Fjellhaug, styremedlemmer Frank Ødegaard og Henry Hoel. Vararepresentant Roy Magne Sveen.

Laget har kjøpt ny PC, den gamle kollapset og ble erstattet med en ny bærbar pc.

Kopiering av kirkebøker for Vardal perioden 1893-1921 er gjort. Bøkene er allerede i hylla som kopier av originalen, og er i ferd med å bli lagt ut på hjemmesida. Vi fikk låne bøkene fra kirkekontoret ved sogneprest Tormod Grønland til bearbeiding.

Laget har fått 2000 kr fra L. Skattums legat. Vi søkte flere steder, men mottok kun fra Skattum.

Var med på frivillighetsdagen på Gjøvik 9. september. Det var mange rundt i gata for å se på det som skjedde, og endel stoppet for å se hva slektshistorielaget jobbet med. Mange interesserte og muligheter for nye medlemmer.

Laget folder for lokallaget og presentert for resten av laget. Denne ble meget vellykket og viser litt om hvem vi er og hva vi holder på med. Vi har gått ut i lokalpressen for å skaffe oppmerksomhet om laget og arbeidet vårt for å prøve å skaffe nye medlemmer. Det har gitt positive resultater og nye interesserte har meldt seg.

Kun Totenradioen lar oss nå annonsere møtene våre gratis. Andre lokalradioer tar ikke lenger mot slike meldinger til oppslagstavla.

Vi har hatt 6 styremøter og 9 medlemsmøter i løpet av året. Det har vært en jevn deltagelse på medlemsmøtene med ca 15 frammøtte pr møte.

Leder har deltatt på 1 styremøte i hovedlaget etter årsmøtet.

Den såkalte pengesaken er nå opp og avgjort. I 2005 ble pengene fra spilleautomatene overført til hovedlaget og fordelt ut til lagene igjen etter avtalen som ble gjort. Det har allikevel vært debatt om dette på debattsiden til digitalarkivet.

Det er gjort mange avskrifter av kirkebøker og lagt ut på sida vår, og avfotografert gravminner. Mette Nordengen har fått mail fra USA og Canada med ros av hjemmesida vår og alt arbeidet som er lagt ned i den.

Det er i 2006 lagt ut 35 kildeavskrifter på Internett med til sammen 47.300 poster, herav 8.600 fra Avd. Land. Vi har nå 308.800 poster i våre databaser på nettet, inkl 13.600 fra Land, og er trolig landets største private nettsted for slektsforskere hvis man sammenligner volumet av tilgjengelige kildeavskrifter.

 I tillegg har vi 15.500 poster som er ferdige for utlegging, inkl 650 fra Land, disse kommer i 2007. Tar man hensyn til at mye av det som ble lagt ut i 2006 ble ferdig i 2005, blir antall poster som er ferdigstilt i 2006  26.700.

Av døpte, viede og begravde i kirkebøkene er det nå i hovedsak Østre Toten etter 1860 som vi ikke har begynt å skrive av. Vi har også vært tilbakeholdne med å starte avskrift av en del klokkerbøker etter 1900. Vi ønsker å skrive av ministerialbøkene, men disse avleveres som regel for sent til Statsarkivet.

Vi har hatt 42.000 besøkende på forsida på www.slektshistorielaget.no - en oppgang på 27% fra 2004 som til nå har vært beste år. Det er mottatt ca 160 etterlysninger hvorav de fleste er besvart av medlemmer eller andre.

Vi har også i år hatt god hjelp av avskrivere og korrekturlesere som jobber på frivillig basis. Av disse vil vi nevne Håkon Frogner, Rune Nedrud, Grethe Solhaug, Bjørn Alund og Harald Sveen, m. flere. Også en stor takk til internett guruene våre Heljar Westlie og Geir Thorud.