Årsmelding for Gjøvik og Toten slektshistorielag 2007

(en avdeling av Vestoppland slektshistorielag)

 

Styret har i år bestått av leder Mette Nordengen, kasserer Kjell Roar Elnæs, sekretær Sonja Fjellhaug, styremedlemmer Henry Hoel og Frank Ødegård, vararepresentant Roy Magne Sveen.

Vi har i løpet av året hatt 6 styremøter og 10 medlemsmøter, 7 på Gjøvik bibliotek og 3 på Mjøsmuseet, Kapp. Det ble besluttet å prøve å avholde et medlemsmøte i halvåret på Kapp, slik at våre medlemmer skulle få mulighet til å bli kjent med innholdet i Dokumentasjons-senteret. På grunn av oppussing av Gjøvik bibliotek i høst, ble det et ekstra møte på Kapp. En stor takk til en alltid like blid Rune Haarstadsveen som stilte opp og hjalp oss hver gang. Kåsører på medlemsmøter i året som har gått har vært: januar Erik Langedal ”Raufoss”, mars Ole Granum ”Utvandringa til USA”, april Heljar Westlie ”Bokprosjekt om Raufoss”, mai Jan Eilert Jaatun ”David Andersen inkl. utstilling”, september Per Ø. Sandberg ”Hvor ble det av det uægte barns far?” og desember Svein-Erik Ødegaard ”Etterkommere etter Borlund i Land ”.

Biblioteket på Gjøvik åpnet igjen til julemøtet 6. desember og mange nye og gamle medlemmer møtte opp. Noen ble nok litt skuffet da vårt bibliotek var slått sammen med fylkesbiblioteket sitt lokalhistoriske materiale, men vi håper det ”går seg til” etter hvert som det blir ferdig, med nye hyller. Lesesalen har blitt det nye møterommet. Vi har god dialog med den nye biblioteksjefen som ønsker det beste for alle parter.

Året startet vi med å annonsere nybegynnerkurs i slektsgransking og responsen var formidabel. Hele 19 meldte seg på og Mette, som hadde tatt på seg oppgaven med å være kursleder, ble nok litt svett etter som påmeldingene strømmet på. Deltagerne ble delt i 2 grupper og da kurset var ferdig, kunne alle som ønsket det, reise samlet til Statsarkivet på Hamar som stilte med ekstra folk. Vi skulle gjerne ha fulgt opp elevene bedre i etterkant av kurset.

Ellers ble vi kontaktet av Gjøvik Glassverk for et samarbeid i forbindelse med deres jubileum. Vår oppgave var å samle opplysninger om glassblåserfamilier som har hatt tilknytning til verket. Det ble ikke den store oppslutningen om jubileumsarrangementet, men noen dukket da opp.

Arkivet i vårt kjellerrom på biblioteket er nå blitt ryddet og innholdet er dataregistrert. Inger-Berit har vært primus motor i dette arbeidet. Vi har fått flere hyller til eskene med kirkebokkopier, som nå er merket og kommet opp fra gulvet.

Arbeidet med fotografering og registrering av gravminner i Toten og Gjøvik har pågått for fullt også i år, og vil trolig være fullført i begynnelsen av 2009. Alle gravminner på 6 kirkegårder ble fotografert i 2007, og det meste er dataregistrert.

Heljar har begynt å skrive ”bygdebok” for Raufoss, vederlagsfritt. Denne skal utgis av laget. Foreløpig er arbeidstittelen ”Folk på Raufoss 1891-1940” og dekker dermed oppblomstring av stedet, fra Rødfos Patronfabrikk ble etablert i 1896 og til starten av 2. Verdenskrig. Så langt er alle nødvendige kilder, og eiendomsmassen, nærmest  ferdig registrert og, kladden inneholder nå 3-400 personer. Personer blir også registrert i slektsprogrammet TMG med kildereferanser. Lagets medlemmer vil etter hvert bli engasjert i korrektur og kontroll av stoffet.

Dataregistrering av kilder har fortsatt også i 2007. Vi har gått over til å publisere mesteparten av det nye materialet i Digitalarkivet på Internett, men opprettholder en komplett oversikt over kilder for vårt område på våre egne Internett-sider. Selv om vår egen tekniske løsning for publisering av kilder kan leve i 10-20 år til, sikrer publisering på Digitalarkivet at materialet også blir tilgjengelig etter den tid, uten at vi plutselig må gjøre en formidabel jobb med å flytte mange kilder (ca 250 i dag) en gang i framtida. Kildene som tidligere er publisert på våre Internett-sider vil etter hvert bli overført til Digitalarkivet, men dette vil ta flere år. Alle nye registrerte kirkebøker er lagt ut med lenker til Arkivverkets skannede kirkebøker, dvs at når man har gjort et søk i våre avskrifter, er bilde av sida i originalen kun et ”klikk” unna.

Vi har fått kommentarer om at kildene i Digitalarkivet er vanskeligere å bruke enn de kildene som ligger på våre egne Internett-sider, men vi håper at Arkivverket tar tak i dette problemet når  Digitalarkivets programvare skal oppgraderes om et år eller to. I forbindelse med oppgraderingen vil vi også foreslå tiltak som kan bøte på den reduserte markedsføringen av laget, som flyttingen av våre kilder til Digitalarkivet innebærer. Arkivverket burde være interessert i å opprettholde markedsføring av organisasjoner av vår type, for på denne måten å øke sin egen etterspørsel.

Vi la i 2007 ut 34 nye kildeavskrifter (inkl. gravsteinsregistreringer) på Internett, med tilsammen 37.182 poster. Vi har nå 346.002 poster publisert på Internett, inkl 13.600 fra avd. Land. I tillegg er 347 nye poster sendt Digitalarkivet for publisering, 1728 poster er avskrevet fra kilder som er for nye til å legges ut på nett (finnes dog i vårt bibliotek) og ytterligere 1582 nye poster er klar for publisering, inkl 645 poster fra avd Land. Totalt blir dette 349.659 poster som er ferdig avskrevet. Ca 15.500 av disse var klar for publisering i 2006, slik at antall poster som er ferdig registrert i 2007 er ca 25.360.

I tillegg har vi publisert 4 skannede kilder, med totalt 500 sider, på DIS-Norges Internett-maskin.

Av lister med døpte, viede og begravde i kirkebøkene for Gjøvik og Toten som begynner før 1900, er det nå kun 15 lister som vi ikke har begynt å registrere, dvs ca 7% av 201 lister (inkl Redalen). Dessuten 24 lister med konfirmerte. I bøker som begynner etter 1900 er det ca 45 lister, av disse fire typene lister, som ikke er påbegynt.

I 2007 har vi hatt 42.300 besøkende på forsida på www.slektshistorielaget.no - en oppgang på hele 6 promille fra 2006, som til nå har vært beste år. Dette på tross av at det i 5 måneder ikke ble lagt ut nye kilder, og at en del av besøkene må antas å være overtatt av Digitalarkivet. Det er mottatt ca 145 etterlysninger hvorav de fleste er besvart av medlemmer eller andre. Heljar Westlie og Geir Thorud har stått for Internett publiseringen.

Vi har i 2007 også gjenopptatt arbeidet med publisering av en revidert utgave av Per Braastads slektstavler for matrikkelgårdene i Vardal og Redalen. Ved starten i 2002 var dette planlagt å bli kun en digital utgave, men vi tar nå sikte på å utgi både trykt bok og CD. Første opplag kommer våren 2008 (se VSHLT nr 4 2007).

Vi har også i år noen vi vil takke spesielt for arbeidet de har gjort med avskrift eller korrektur: Sonja Fjellhaug, Jarle Olstad, Jan Kristian Hoel, Kolbjørn Gulliksen, Magnus Grøndahl og Kjell Linberg. En takk også til alle dere andre som står på for laget.

To av våre medlemmer, Inger-Berit Østby-Deglum og Bjørn Alund, ble i år æresmedlemmer i Vestoppland slektshistorielag for sitt utrettelige arbeid for å gjøre kildemateriale tilgjengelig for alle.

Styret v/leder