Årsberetning 2011 for Vestoppland slektshistorielag avd. Gjøvik/Toten Toten, Org nr. 983 418 902.

Styret har i år bestått av: Leder Mette Nordengen, kasserer Kjell Elnæs, sekretær Ingeborg G Klundby, styremedlemmer Per Dahl og Frank Ødegård, vararepresentant Grethe L Solhaug.

Vi har i år hatt 4 styremøter og de faste lagsmøter vår og høst. Det ble arrangert en slektsforskerdag 26. mars hvor tema var ”Ønsker søskenbarnet ditt å vite mer om slekta” det var vel 20 deltagere denne dagen.

Medlemsmøtene var:

6. januar: Arbeidsmøte,

3 februar: Årsmøte,

3. mars: Arbeidsmøte der vi hjalp de som ønsket det, Slektsforskerdag i forbindelse med byjubileet 26. mars.

5. april: Rune Nedrud hadde fordrag på aprilmøte. Tok for seg Seglboka og arbeidet med den.

5. mai: Anne Marit Berge fortalte om DNA testemuligheter.

1. september: Terje Paulsberg hadde foredrag om ordfører Nils Ødegård.

6. oktober: Arbeidsmøte på Gjøvik ”Vi hjelper hverandre med slekta”

3. november: møtet holdt på Kapp (det var mange deltagere på Kappmøtet)

2.desember: julemøte med Svein Erik Ødegård - foredrag fra Dokka.

Det har vært jevnt oppmøte på møtene.

Vi har i år jobbet videre med hjemmesiden og overføring av materialet til digitalpensjonatet. Boka ”Slekter på garder i Vardal og Redalen” oppdateres jevnlig på nettsiden www.slektshistorielaget.no. Det er trykket opp 20 nye eksemplarer. Heljar Westlies arbeid med boka "Hus og folk på Raufoss 1891-1940" har pågått gjennom hele året. Heljar har dette året fotografert ca 4.000 protokollsider, hovedsakelig i kommunearkivet. Blant dette var det svært mye skoleprotokoller som ga viktig informasjon. Mye av årets arbeid har vært brukt på å sjekke og tette hull der det har vært mangler i det som var ferdig, samt at enda mer er skrevet. Statusen er at det ved årets utløp gjenstår litt forskning i området Roseth/Nyseth. Ellers er det jobbet mye med å få inn bilder og en del mer utfyllende stoff.  Heljar ønsker å bruke mer tid etter at skrivingen er ferdig på selve slektsdelen, til flere artikler og gjennomgang av noen flere kilder. Wera Karlsen har bistått Heljar mye siste året.

Det har som tidligere vært arbeidet med avskriving og korrekturlesning av kirkebøker. Avfotografering og registrering av gravminner er ferdig for Gjøvik og for Vardal mangler korrekturlesning. Avskriving og korrektur har i vesentlig grad blitt utført av Inger-Berit Østby-Deglum og Frank Ødegård, så en stor takk til dem.

Det ble i 2011 gjort ferdig 10978 poster i kildeavskrifter. Mange av disse venter på publisering i Digitalarkivet.  Når disse blir lagt ut har vi totalt publisert 379124+ 10978 = 390102 poster. Frank Ødegård og Inger-Berit Østby-Deglum har stått for det meste av arbeidet. I 2011 har vi hatt 49.212 besøkende på forsida på www.slektshistorielaget.no, en oppgang på 19%. Det har kommet 176 etterlysninger hvor de fleste er blitt besvart, hovedsakelig av lagets medlemmer. På tross av at "Etterlysninger" har vært ute av drift i desember, ser det altså ut som slektsgransking har hatt et oppsving i 2011, noe som trolig skyldes diverse TV-programmer.

Ole Granums prosjekt ”Utvandringen fra Toten” ble ferdigstilt sommeren 2010 dette er tilgjengelig på nettstedet https://sites.google.com/site/toten.emigrant/ eller søk i Google på Toten emigrant, her kan det søkes på sidene men det er ikke noe avansert søk her. Prøv på kun etternavn, gardsnavn eller ett søkeord helst eller to ord som kommer etter hverandre.

Hvis dere ønsker å støtte oss med grasrotandelen kan dere når dere be om spørre etter Vestoppland slektshistorielag avd Gjøvik og Toten.