Årsberetning 2013 for Vestoppland slektshistorielag avd. Gjøvik/Toten. Org nr. 983 418 902.

 

Styret har i år bestått av: Leder Mette E. Nordengen, kasserer Kjell Elnæs,  sekretær Grethe L. Solhaug styremedlemmer Hilde Rossing og Frank Ødegård, vararepresentant Frank Solbakken.

Vi har i 2013 hatt 5 styremøter og månedlige lagsmøter vår og høst. Lagsmøtene har bestått av fellesgranskning men også møter med foredragsholdere.

Foredragsholdere på medlemsmøtene var :

Februar: Lars Ove Wangensteen holdt foredrag om digitalisering av kilder.

Juni:  Heljar Westlie holdt foredrag om slektsgransking. 

September:  Lissie Norland  hadde foredrag om Hunn

November:  Fredrik Dyhren snakket på Kapp om problemer som kan dukke opp i slektsgransking og Heljar Westlie informerte litt om Raufossboka.

Under Villmarksdager i Vikingskipet hadde Statsarkivet, Norsk slektshistorisk forening stand og  slektshistorielaget var invitert til å delta sammen med Vang historie og slektshistorielag. Fra oss stilte Mette Nordengen og Wera Karlsen. Der traff de mange som SHL ellers ikke hadde kommet i kontakt med. Terskelen for å komme for å få hjelp var nok mindre der enn å komme på et møte. Nye medlemmer ble det også.

Desember: Kom Svein Erik Ødegaard og fortalte om personer med koblinger til begge sider av Mjøsa.

Mette Nordengen holdt et foredrag om slektsgransking på Fylkes-biblioteket på Lena i september med bra oppslutning.Yngste tilhører var vel 12 år, så det er håp framover også for hobbyen vår.  

Lars Ove Wangensten ble innleid for å holde et nybegynnerkurs i slektsgransking 21. september på Gjøvik bibliotek med liten oppslutning, pga problemer med annonsering, men prøver igjen.

Styret har prøvd å gjøre Gjøvik og Toten slektshistorielag mer kjent.  Informerer selvfølgelig fortsatt på lags-sida, men har også opprettet ei egen Facebook- side, hvor vi informerer om møter/kurs og der folk kan nå oss utenom medlemsmøtene.  Dette har det vært god respons på og pr i dag har vi 125 medlemmer der.

Biblioteket har sagt seg positive til å la oss henge opp plakater  på infotavla deres.  De har også en informasjonsfolder hvor vi kan annonsere arrangement vi skal ha på biblioteket.

Slektshistorielaget har i år mottatt en sum penger etter utvandrer-prosjektet til Ole Granum.  Disse er øremerket utvandringen i vår region, slik som utlegging av info på nett, eventuelt oppdatering av utvandringen fra Vardal, Biri, Snertingdal.

Det er også fra disse pengene kjøpt bøker og microfich  som  Ole Granum  kjøpte i USA i forbindelse med prosjektet sitt.  Dette skal i første omgang bli tilgjengelig på Gjøvik bibliotek.

I 2013 startet arbeidet med å overføre eldre avskrifter til digitalarkivet.  Frank Ødegård har totalt sendt over 68 avskrifter, 27 av disse er nå publisert på digitalarkivet, resten kommer etterhvert.  Dette arbeidet har gått greit, men har  medført mye ekstra arbeid før oversendelse. Arbeidet fortsetter i 2014.

Det har også i 2013 blitt avskrevet kirkebøker, mest konfirmerte. Dette er utført av Inger-Berit Østby-Deglum og Frank Ødegård.

Heljar Westlie har halve året vært opptatt av studie deretter har bokskrivingen av Raufossboka fortsatt. Mye arbeid med å få de siste på plass, men selve granskingen er nærmest fullført. Det har også kommet inn noen flere bilder i løpet av året, samt noe muntlig stoff. Det har blitt trykket 2 bøker som en arbeidskladd.

Han har som hjelpemiddel også tatt mye bilder av forskjellige protokoller i løpet av året som dekker Raufoss og ellers mye for hele V. Toten. Dette er hovedsakelig gjort i V. Toten Kommunearkiv, slik at laget har det meste av det som er tilgjengelig i slektshistorisk sammenheng. Totalt er dette ca. 10.000 bilder. Disse bildene, som er et biprodukt, er det brukt litt tid på å bearbeide slik at det blir mulig å publisere deler av dem. Han skal etter planen delta i et pilotprosjekt i statlig regi det kommende året.

Antall besøk på nettsida var 36212 i 2013, det er en nedgang på 3.6 % fra 2012.  Dette er vi fornøyd med, da mange nå går direkte til digitalarkivet.  118 har stilt spørsmål til sida vår, og alle har fått svar. I tillegg har  leder fått direkte spørsmål som hun har besvart.  Gjensidig bistand med Totenlaget i USA.  De som er medlemmer i Totenlaget  USA og samtidig er medlem av Gjøvik og Toten SHL slipper å betale for bistand.  Spørsmål og svar settes inn i tidsskriftet.

  Hvis dere ønsker å støtte oss med grasrotandelen kan dere spørre etter Vestoppland slektshistorielag avd Gjøvik og Toten.