Per Braastads

Slekter på garder i Vardal ....... (og Redalen)

 

Per Braastad utga i 1993 en samling slektstavler for bebodde matrikkelgårder i Vardal, ca 180 sider. Boka har vært tilgjengelig på diverse bibliotek (bla. Gjøvik) og museer.

Vi jobber nå med å utgi materialet på CD. Per er i gang med å oppdatere det. Kanskje blir vi ferdige før sommeren 2002?

Per har også utgitt slektstavler for gardene i Redalen, finnes i lagsbiblioteket på Gjøvik bibliotek, og muligens tar vi med dem også.

Hvis du kjenner til feil i 1993 utgaven eller har supplerende informasjon så ta kontakt med geir.thorud@chello.no     Det samme gjelder Redalen materialet.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan ta med mye materiale utover de familiene som er nevnt i boka, med mindre de var brukere av garden. Et sted må man sette grensen. Men, personer som var gift med personer som er nevnt i boka er også interessante.  Er du i tvil om det materialet du har bør være med, så send det - så får vi se. Materialet bør ha kildehenvisninger / begrunnelser for retting.