Har du funnet feil i våre avskrifter?

 

Vi holder på å få skrevet ut mange av basene på papir slik at de blir tilgjengelige i lagsbiblioteket og diverse arkiv.

 

Hvis noen av dere har funnet feil i avskriftene, og har kontrollert mot originalen evt. mikrofilm/fotokopi, ber vi om å bli informert  om feilen slik at vi kan få rettet. Men vær så snill å kontroller grundig, det holder ikke med mistanke om feil eller at andre kilder oppgir annen informasjon.

Send oss en e-post - snarest.

Gi beskjed om hva du har kontrollert mot.