Gravsteinsregistrering nærmer seg fullførelse

 

Som det framgår av vår side som beskriver pågående registreringsarbeid har Gjøvik og Toten slektshistorielag i mange år holdt på med registrering av gravsteiner på kirkegårdene i distriktet. Arbeidet består i å fotografere gravsteinene og registrere opplysningene i databaser  som er søkbare på internett.

Så langt har vi publisert data for 8 kirkegårder og enda en er klar for publisering. Alle kirkegårder i Gjøvik og Toten kommunene, med unntak av en, er fotografert og målet er å publisere data for alle kirkegårder i disse tre kommunene i løpet av 2013/14.

I tillegg har Vestoppland slektshistorelag avd. Land publisert registreringer for alle kirkegårder i Nordre Land på våre sider.

Vårt prosjekt med registrering av alle kirkebøker og folketellinger i distriktet i databaser nærmer seg også slutten. Så langt er over en million personnavn registrert.