BILDER FRA RAUFOSS 1891-1940

Et av Slektshistorielagets medlemmer, Heljar Westlie, holder på å skrive boka ”Hus og folk på Raufoss 1891-1940”. Boka skal utgis av Slektshistorielaget og det satses på utgivelse i høsten 2016. Boka inneholder nærmest utelukkende informasjon som kan knyttes til skrevne primærkilder som f.eks. kirkebøker, tinglysninger etc. I tillegg blir det noen artikler. Pr. desember 2015 er over 6.000 personer på plass og ca. 700 selveide/festede/leide eiendommer er med.

Det geografiske området omfatter Raufoss Kirkesogn. Grovt kan grensene trekkes fra Breiskallen til Ripe, til Lerud/Grimås/Dragertoppen, ned til litt nord for Roksvold, opp til Sagvold, Roseth, Nyseth og ned til Breiskallen igjen.

Boka er i ”bygdebok”-stil og tar for seg hver enkelt eiendom, dets eier og familie. Hvor de er født og delvis deres foreldres bakgrunn. Annen relevant informasjon tilknyttet eiendommene er også med. Også fabrikkens utleiehus/leiligheter er delvis med, mye kildemateriale om disse eksisterer ikke lenger så disse blir ikke komplette.

Til boka trenger vi bilder av husene og deres familier. Bilder av hus kan være nyere enn 1940 under forutsetning av at det ikke er gjort vesentlige restaureringer. Når det gjelder folk, så skal ingen født etter. 1. jan. 1941 være med. "Drømmebildet" er av familien samlet foran huset.

Bildet bør scannes i høy oppløsning, 600 dpi eller mer, og lagres i jpg-format med høyest kvalitet, Fila kan ikke overstige 8 MB. Skriv i email eksakt hus (helst dagens gateadresse ev gård- bruksnr. eller eier). Navn på personer skrives fra venstre mot høyre. Den som sender inn bilder må også ha rettighetene til disse. Det ønskes helst bilder som ikke tidligere er publisert.

Tips om ev ufortalte historier mottas.

Ta kontakt med Heljar på: raufossboka@gmail.com

Ei bokside.