Medlemsmøter

Laget holder medlemsmøter første torsdag i hver måned i lagsbiblioteket i andre etasje påGjøvik Bibliotek og Litteraturhus kl. 18.30. 
På møtene holdes det ofte foredrag og det er tid til egen gransking, med muligheter til å få bistand. Lagsbiblioteket er temmelig omfattende og noen kilder/avskrifter er bare tilgjengelige der, som ikke finnes andre steder.

Forslag til emner og kåsører på kommende møter mottas med takk. 

MØTEPROGRAM 2017

5. JANUAR:  FOREDRAG VED LARS OVE WANGENSTEEN: "HVA POLITITIDENE OG FANGEPROTOKOLLENE KAN FORTELLE OSSt" 

                   2. FEBRUAR:  ÅRSMØTE FOR TIDSKRIFTET KL 1830, UMIDDELBART FULGTAV ÅRSMØTE FOR GJØVIK OG TOTEN SLEKTSHISTORIELAG.

                   2. MARS: FOREDRAG VED FRANK SOLBAKKEN OM ”FINNEINVANDRINGEN”

                   6. APRIL: ARBEIDSMØTE DER VI HJELPER HVERANDRE MED SLEKTSNØTTER.

                   4. MAI: FOREDRAG MED ØNSKEREPRISE OM DNA OG SLEKTSGRANSKING MED RUNE NEDRUD

                   1. JUNI: ARBEIDSMØTE DER VI HJELPER HVERANDRE MED SLEKTSNØTTER

                   7. SEPTEMBER:  FOREDRAG MED ??

                   5. OKTOBER: ARBEIDSMØTE DER VI HJELPER HVERANDRE MED SLEKT.

                   2. NOVEMBER: MEDLEMSMØTE PÅ MJØSMUSEET, KAPP
                       ARBEIDSMØTE DER VI BLIR KJENT MED HVA SOM FINNES AV HJELPEMIDLER I DOKUMENTSENTERET
                       OLAF NØKLEBY VIL BISTÅ OSS.

                   7. DESEMBER: JULEMØTE. SVEIN ERIK ØDEGAARD KOMMER MED ET OVERRASKENDE FOREDRAG: UTLODDNING.