Medlemsmøter

Laget holder medlemsmøter første torsdag i hver måned, som regel i lagsbiblioteket i andre etasje på Gjøvik Bibliotek og Litteraturhus kl. 18.30. Noen møter holdes på Mjøsmuseet på Kapp.
På møtene holdes det ofte foredrag og det er tid til egen gransking, med muligheter til å få bistand. Lagsbiblioteket er temmelig omfattende og noen kilder/avskrifter er bare tilgjengelige der, som ikke finnes andre steder.

Forslag til emner og kåsører på kommende møter mottas med takk. 

MØTEPROGRAM HØSTEN 2019

 5. september på Gjøvik:  Foredrag ved Roy Magne Sveen om Markeng-slekter. 

                   3. oktober på Kapp:  Om bruk av kildene i Mjøsmuseets dokumentasjonssenter på Kapp.

                   7. november på Gjøvik: Arbeidsmøte, vi hjelper hverandre med slektsspørsmål.

                   5 desember på Gjøvik: Foredrag ved bygdebokforfatter Svein-Erik Ødegaard. Tema ikke fastlagt, men tradisjonen tro kan vi regne med et foredrag av høy kvalitet.