Velkommen til våre hjemmesider.
Vi ønsker at sidene skal være et samlingspunkt og hjelpemiddel for slektsforskning i Gjøvik,  Toten, Land og nærliggende områder.

Gjøvik og Toten slektshistorielag er fra juni 2021 slått sammen med Vestoppland slektshistorielag, under navnet Vestoppland slektshistorielag.
 

Her finner du:
avskrifter av slektshistoriske kilder
etterlysninger etter slektninger
artikler om slekter og indeks for tidsskriftet
informasjon om emigranter fra området
lenker til hjemmesider med lokalt slektsstoff
lenker til andre slektsressurser på internett
kart
noe om lokale bibliotek og arkiver
litt om lokal slektshistorisk  litteratur
informasjon om slektshistorielaget

Klikk på nøkkelord til venstre eller øverst på siden.
Kildene dekker:
Gjøvik
Søndre Land
Østre Toten
 
Nordre Land
Vestre Toten

Gran
 
NESTE MØTE:
Se www.vshl.no
 
 

Mange eldre utgaver av Vestoppland slektshistorielags tidsskrift kan leses på www.vshl.no - se under "Tidligere hefter" i menyen.

Har du problemer med å åpne databaser markert med grønn kule (pga Java), se Kilder siden.

Bilder fra Raufoss ønskes, les mer her

Boka Slekter på garder i Vardal og Redalen kan lastes ned her

 
Bli medlem! Vi er et lokallag av Vestoppland slektshistorielag som bla. utgir et tidsskrift med 250-320 sider slektsstoff pr år. Medlemskap koster kr 300,- pr. år (i Norge) inkl. tidsskriftet. Vil du bli medlem så  ta kontakt.

Har du funnet feil i våre avskrifter? - klikk her