Krav til programvare på din PC og vanlige problemer

Kilder merket som finnes i søkbare databaser krever nettleser (browser):

Andre tilsvarende program må støtte Java 1.0.2 og JavaScript 1.1 eller senere.

Java og Javascript må være slått på i nettleseren. Du finner informasjon om din nettleser i tabellen nederst på siden. Se også pkt c) under.

PROBLEMER?

a) Hvis søkefeltene ikke vises til venstre for SØK-knappen, prøv å laste siden på nytt, eventuelt lukk nettleseren og start på nytt.
Fjern så midlertidige internett filer slik:

Så kan du åpne en database

b) Det oppstår også problemer hvis nettleseren ikke tillater nedlasting av filer, dvs at sikkerhetsnivået er satt for høyt. 
I Internet Explorer settes Tools->Internet options-> Security (Verktøy->Alternativer for Internett->Sikkerhet) sett verdien LAV, men vær klar over at dette kan være mot reglene i f.eks. din bedrift ??? Problemet kan også skyldes at Java-tillatelser under Microsoft VM i IE 6.0 er satt til "Høy sikkerhet", prøv "Middels sikkerhet".

c) Windows XP. Internet Explorer på XP leveres i noen versjoner uten støtte for Java. Det kan derfor være nødvendig å innstallere Java Virtual Machine ved nedlasting fra internett. For å finne ut om Java er installert, åpne Verktøy->Alternativer for Internett->Avansert og se om det nær toppen i lista står Microsoft VM - hvis så er Java installert. Hvis Java ikke er innstallert kan det innstallers som følger: 

Start Windows Oppdatering ved å klikke Start–> Alle Programmer (All programs)–> Windows oppdatering (Windows update)  eller i Internet Explorer: Verktøy->Windows Update. Under kategorien Windows XP, kryss av for ”Microsoft Virtual Machine” og kjør oppdatering (kan ta noe tid å laste ned). Send regningen til Bill Gates.

d) Macintosh. Det har vist seg å være problemer med databasene på enkelte Macintosh maskiner. Vi har ingen løsning på problemet, men undersøk om problemet kan løses som i a) og b) over.

e) Internet explorer 6.0. Noen instalasjoner av IE 6.0 har problemer med versjon av "Java Virual Machine". Problemet gjelder bla. alle databasene der det står "Gjøvik og Toten slektshistorielag" nederst til høyre på siden. Det arter seg slik at etter at man har gjort et søk (f.eks. på fornavn Ole) så kommer det fram en tabell som har en lenke i venstre kolonne. Når man klikker på lenka skal det komme fram mer detaljert informasjon om personen/vielsen/etc. På de maskinene som har problemet skjer det ingen ting når man klikker på lenka.

Problemet kan som regel løses ved å åpne "Alternativer for Internett" på Verktøy menyen i Internet Explorer. Ved valg av "Avansert" kommer det opp en lang liste av valg. Her finnes på de maskinene som har problemet (men ikke på alle maskiner) et valg "Java (Sun)" og på linjen under står det " Use Java 2 v 1.4.0_01 for <applet> (requires restart)" (eller tilsvarende på norsk). Fjern haken/krysset foran "Use Java 2 v 1....." og klikk OK. (Start IE på nytt.)

f) Internet Explorer 6.0. Hvis søkefeltene ikke vises kan problemet ofte løses slik:  

Åpne "Alternativer for Internett" på Verktøy menyen i Internet Explorer. Ved valg av "Avansert" kommer det opp en lang liste av valg. Fjern "haken" ved "Java JIT-kompilator", og start IE på nytt.

g) Windows XP. Det kan være nødvendig å laste ned Service Pack 2.

h) Hvis Java er lastet ned fra Sun. Da skal du ha et Java icon i Kontrollpanelet. Klikk på det, og det åpnes et vindu "Java Plugin Control Panel". Velg fanen Browser, og set skal stå "Java plugin will be used in the following browsers. Pass på at det er huket av for den browseren du bruker. 

i) Hvis du ikke får det til å virke med IE så kan Opera eller Firefox nettlesere være en mulighet. Java kan også lastes ned fra Sun.

 

Feilmelding
Send oss en e-post hvis du erfarer andre problemer med vår sider.

Inkluder informasjonen i tabellen under i feilmeldingen, sammen med en beskrivelse av hvordan problemet arter seg. 
Oppgi også om problemet gjelder alle kilder i databaser, eller en spesiell kilde.

OBS. På Windows XP kan det stå "Ja" for Java er slått på selv om Java ikke er slått på