Fyll inn tekst (eller velg fra liste) i et eller flere søkefelt over.  Trykk "Søk" eller "Enter". 


Årbok for Gjøvik - Tverrdalene utgis av Gjøvik Historielag. Årbøkene inneholder artikler om lokalhistorie for nåværende Gjøvik kommune, med meget varierte tema og mange bilder. Første bok ble utgitt i 1978 og nr 20 i 2004. De fleste bøkene er på 140-170 sider.

Registeret over artikler er utarbeidet av Frank Solbakken i 2005. Det er publisert tidligere utgaver av registeret. Artiklene er kategorisert etter det område i kommunen som hovedinnholdet i artikkelen er relatert til.

Årbøkene kan kjøpes hos lokale bokhandlere eller direkte fra Gjøvik Historielag. Bestillingsskjema finnes her. Andre lokalhistoriske bøker og tidsskrifter for Gjøvik kan også bestilles.

Innholdsfortegnelse for et nummer av boka vises ved å kun velge et "Årbok nr" eller "År" over, og evt sortere på sidenr. Alle artikler i nr 1-20 vises ved trykke Søk uten at noe er fylt inn/valgt i søkefeltene. Lista kan sorteres på en kolonne ved å trykke på overskriften for kolonnen. Fyll inn navn på forfatter i det venstre "Forfatter" feltet eller velg fra listen (ikke begge deler).

Vi søker frivillige som kan skrive korte "sammendrag" av artiklene (1-4 setninger pr artikkel) i et eller flere nr. Send en e-post til slektshistorielaget.

Data sist oppdatert: 16 juli 2005    

        Registeret er utarbeidet av Frank Solbakken ©