Kilder for Gjøvik kommune 

Klikk i listen til venstre for å vise kilder og annet materiale som er tilgjengelige på Internett. 

Om ÓCopyright og ansvar for feil.      Krav til programvare på din PC

Verdslig inndeling: Dagens Gjøvik kommune ble dannet 1.1.1964 ved sammenslåing av Gjøvik, Vardal (unntatt Sørligrenda), Snertingdal og Biri kommuner. Det første kommunestyre for Biri prestegjeld ble valgt 1837. Snertingdal herred ble utskilt fra Biri 1.1.1910 slik at Biri omfattet gard nr 1-93 og Snertingdal gard nr 94-150. Vardal fikk sitt første herredstyre i 1810, mens det første kommunestyre (herredstyre) ble valgt 1837. Kjøpstaden Gjøvik ble opprettet 1.1.1861 på grunn tilhørende gårdene Hunn, Øvre og Nedre Gjøvik og Vigengen i Vardal Prestegjeld, og ble senere utvidet 1921 og 1955. 

Geistlig inndeling: Detaljene er beskrevet hos Riksarkivet. (Se også Vardal og Gjøvik under Biri).

Arkiver/biblioteker: Slektshistorisk og lokalhistorisk materiale er tilgjengelig i arkivet ved Eiktunet kulturhistoriske museum i Gjøvik og på Gjøvik bibliotek (søk bibliotekets katalog). Slektshistorielagets bibliotek er plassert på Gjøvik bibliotek. Mye originalmateriale finnes på Statsarkivet på Hamar.

Om Redalen: Området Redalen tilhørte inntil 1821 Ringsaker prestegjeld. Gården Undseth tilhørte Ringsaker også i verdslig sammenheng. Enkelte kilder publisert av Hedmark slektshistorielag kan inneholde informasjon om personer eller gårder i Redalen.

De  beste kildene er imidlertid lokale slektsforskere som du får kontakt med ved å melde deg inn i Vestoppland Slektshistorielag og gå på møtene til lokalavdelingen - se informasjon om laget.

Gjøvik Historielag   Foto fra Gjøvik

Bli medlem i Vestoppland Slektshistorielag - kun kr 300,- pr år (i Norge) - du får bla 320 sider slektsstoff pr år - send oss en e-post med navn og adresse.

 

Treffteller