Kilder for Gran kommune 

Klikk i listen til venstre for å vise kilder og annet materiale som er tilgjengelige (eller planlegges lagt ut) på Internett. 

Om ÓCopyright og ansvar for feil.      Krav til programvare på din PC

Verdslig inndeling: Nåværende Gran kommune ble dannet ved sammenslåingen av Gran og Brandbu kommuner 1 jan 1962. Brandbu herred ble skilt ut fra Gran i 1897.

Geistlig inndeling: Gran kommune har to prestegjeld, Gran og Brandbu. Brandbu prestegjeld ble dannet 1 jan 1897 ved utskillelse av Brandbu og Tingelstad sokn fra Gran prestegjeld. Brandbu sokn er tidligere kalt Næs. Detaljer er beskrevet hos Riksarkivet.

Arkiver/biblioteker: Slektshistorisk og lokalhistorisk materiale er tilgjengelig på Hadeland folkemuseum og Gran Bibliotek. Biblioteket til Vestoppland Slektshistorielag, avd. Hadeland finnes på Gran Bibliotek, avd. Brandbu. Mye originalmateriale finnes på Statsarkivet på Hamar.

En annen side med kilder for Gran finnes hos Asle Jonassen med linker til andre kommuner.

De  beste kildene er imidlertid lokale slektsforskere som du får kontakt med ved å melde deg inn i Vestoppland Slektshistorielag og gå på møtene til lokalavdelingen for Hadeland. 

Klikk her for informasjon om Vestoppland Slektshistorielag avd. Hadeland

Bli medlem i Vestoppland Sleksthistorielag - kun kr 300,- pr år (i Norge) - du får bla 240-320 sider slektsstoff pr år - send oss en e-post med navn og adresse.

 

Treffteller