Sist oppdatert 26.12.2004: Utflyttede Stange

Kilder på internett for andre nærliggende kommuner

Denne siden tar sikte på å være et register for kilder som finnes på internett for kommunene på Vestoppland og kommuner nær Gjøvik og Toten. 

Oversikten er ikke oppdatert og mange lenker til det "gamle Digitalarkivet" virker ikke.

Vennligst gi oss beskjed om nye kilder som mangler, eller lenker som ikke virker

Trykk her for å gå til aktuelt område  Vestoppland   Gudbrandsdal    Hedmark  Akershus

Alle disse kildene finnes på nettsteder hos andre organisasjoner.

 

Kilder som gjelder flere kommuner

Følgende kilder gjelder alle kommunene under, samt nabokommuner som ikke er nevnt.

Følgende gjelder mange kommuner

Vestoppland

Etnedal

Døpte Aurdal 1730-39      Flere kirkebøker se valdresslekt.no
Gifte i Aurdal 1692-1763   Gravlagde i Aurdal 1697-1748 og 1763-1782   Utflytta frå Valdres 1816-1867 Manntall 1663-66 for Valdres prosti

Jevnaker

1875 Folketelling Utflyttede fra Gran 1825-1900 og Jevnaker 1837-1901 Manntall 1663-66 for Hadelands prosti  
Viede i Jevnaker 1837 - 1857 Viede i Jevnaker 1858 - 1876 Viede i Jevnaker 1877 - 1890 Viede i Jevnaker 1891 - 1901
Viede i Jevnaker, Lunner 1891 - 1906      

Lunner

1875 Folketelling (under Jevnaker) Utflyttede fra Gran 1825-1900 og Jevnaker 1837-1901 Manntall 1663-66 for Hadelands prosti  
Viede i Jevnaker 1837 - 1857 Viede i Jevnaker 1858 - 1876 Viede i Jevnaker 1877 - 1890 Viede i Jevnaker 1891 - 1901
Viede i Jevnaker, Lunner 1891 - 1906      

Nord-Aurdal

Døpte Aurdal 1730-39      
Døpte Aurdal 1842-1932 Gifte i Aurdal 1692-1763 Gravlagde i Aurdal 1697-1748 og 1763-1782 Utflytta frå Valdres 1816-1867
Manntall 1663-66 for Valdres prosti     Se valdresslekt.no

Sør-Aurdal

Gifte i Aurdal 1692-1763 Gravlagde i Aurdal 1697-1748 og 1763-1782 Utflytta frå Valdres 1816-1867 DA Manntall 1663-66 for Valdres prosti
Døpte Aurdal 1730-39     Se valdresslekt.no
Døpte Sør-Aurdal 1841-49 (LDS) Døpte Sør-Aurdal 1865-80 (LDS) Døpte Bagn 1877-89 (LDS) Døpte Begndal 1876-89 (LDS)
Døpte Reinli 1877-89 (LDS) Døpte Bagn 1877-89 (LDS) Døpte Hedal 1877-89 (LDS) Viede Sør-Aurdal 1841-49 (LDS)

 

Vang

Begravde i Vang, Valdres 1730-1808   Utflytta frå Valdres 1816-1867 DA Manntall 1663-66 for Valdres prosti Se valdresslekt.no

 

Vestre Slidre

Døpte Slidre 1724-1814 Gravlagde i Slidre 1725-1814 DA Gifte i Slidre 1725-1814 DA Utflytta frå Valdres 1816-1867
Manntall 1663-66 for Valdres prosti Døpte Vestre Slidre 1724-1814 (LDS) Viede Vestre Slidre 1877-85 (LDS) Se valdresslekt.no

 

Østre Slidre

Døpte Slidre 1724-1814 Gravlagde i Slidre 1725-1814 Gifte i Slidre 1725-1814 Utflytta frå Valdres 1816-1867
Døpte Østre Slidre 1848-78 (LDS) Døpte Volebu 1866-86 (LDS) Viede Østre Slidre 1849-74 (LDS) Viede Volebu 1849-74 (LDS)
      Se valdresslekt.no

 

Gudbrandsdal

Gausdal

1875 Folketelling Østre Gausdal Manntall 1663-66 for Gudbrandsdalen og Hedemarkens Utvandrere fra Gausdal 1845-70 (Hos DIS Oppland)  

Lillehammer

1875 Folketelling Fåberg 1875 Folketelling Lillehammer Borgerskap i Lillehammer 1843-1906 Manntall 1663-66 for Gudbrandsdalen og Hedemarkens
Døpte i Fåberg 1730-1818 Gifte i Fåberg 1730-1818 Kommunikanter i Fåberg 1746
Gravlagde i Fåberg 1730-1818
Døpte Fåberg 1818-78 Konfirmerte, Viede, Begravede Fåberg 1818-67 Klokkerbok Døpte Lillehammer 1914-21  

 

Ringebu

1875 Folketelling      
Døpte Ringebu 1757-1783 Begravde Ringebu 1696-1865 DA
Begravde Ringebu 1696-1865 RHD
Døpte Ringebu 1696-1865 DA
Døpte Ringebu 1696-1865
RHD
Vielser Ringebu 1696-1865 DA
Vielser Ringebu
1696-1831 1858-65 RHD
Konfirmerte 1734-1831 Konfirmerte 1858-65 Døpte Ringebu 1696-1820 (LDS) Viede Ringebu 1697-1820 (LDS)

 

Øyer

1875 Folketelling Manntall 1663-66 for Gudbrandsdalen og Hedemarkens    
Kirkebok Øyer Døpte 1671-1731 Kirkebok Øyer Døpte 1733-1784 Kirkebok Øyer 1842-57 Døpte, viede etc.  

Det finnes også kilder for kommunene nordover i Gudbrandsdalen i Digitalarkivet/Digitalpensjonatet, RHD og Arkivnett Oppland.

Hedmark

Avskrift i bokform av mange kirkebøker på Hedmarken kan kjøpes hos Hedmark slektshistorielag.

Hamar

Folketelling 1885 Hamar Døpte Vang 1813-21 (LDS) Døpte Vang 1826-41 (LDS) Døpte Vang 1855-70 (LDS)
Viede Vang 1814-42 (LDS) Viede Vang 1855-70 (LDS) Sjeleregister Vang 1732 Utflytterlister fra Vang 1816-1902
Utflytterlister fra Furnes sokn i Vang 1855-1907 Utflytterlister fra Hamar sokn i Vang 1854-1899 Døpte i Vang 1886-1900 Viede i Vang 1886-1900
Gravlagte i Vang 1886-1900     Hedmark slektshistorielag

 

Løten

Utflyttede fra Løten 1814-1891     Hedmark slektshistorielag

 

Ringsaker

1875 Folketelling Utflyttede i Ringsaker 1814-1905 Døpte Ringsaker 1814-26 (LDS) Viede Ringsaker 1814-26 (LDS)
Viede Ringsaker 1879-90 (LDS)     Hedmark slektshistorielag

 

Stange

Begravde i Stange 1762-1813 Døde i Stange 1814-1825 Utflyttede fra Romedal, 1815-1915 Døpte Valset 1876-90 (LDS)
Døpte Stange 1845-53 (LDS) Døpte Stange 1852-62 (LDS) Døpte Stange 1862-79 (LDS) Viede Stange 1846-79 (LDS)
Utflyttede fra Stange 1814-1920     Hedmark slektshistorielag

Akershus

Eidsvoll

1875 Folketelling Eidsvold Døpte Eidsvoll 1877-81 Døde Eidsvold 1815-65 Begravde i Eidsvoll 1877-1881
Konfirmerte  Eidsvoll 1877-1881 Viede i Eidsvoll 1877-1881 Utflyttede fra Eidsvoll 1877-1881 Innflyttede i Eidsvoll 1877-1881

 

Hurdal

Begravelser 1777-1800