Spesielle tegn som brukes i de fleste avskriftene

 

Følgende tegn er definert i bla. "Standard 4G" og "Kyrre" som brukes for kirkebokregistrering:

!! I felt som kun inneholder !! markerer dette at at informasjonen mangler i originalen. Hvis !! brukes sammen med annen informasjon, f.eks. Hansen!! markerer dette at informasjonen opplagt er feil eller ikke stemmer overens med annen informasjon i posten.
%% Tekst mellom %-tegn er overstrøket i originalen, f.eks. %Hans%Ole - der Hans er rettet til Ole.
?? Når ?? brukes alene i et felt markerer dette at teksten i originalen ikke er lesbar. Hvis ?? brukes sammen med annen informasjon, f.eks. Hans??, betyr det at tolkningen er usikker. ??.10.1900 indikerer at dag i dato er uleselig, eller vanskelig å tolke (kan da også stå 15??.20.1900).
@ @ brukes for å skille 2 alternative tolkninger av teksten i originalen, f.eks. Ole@Ola.
  Kyrre definerer flere tegn

Tegnene er også forklart i Hjelp-siden som du kan åpne når du bruker en database.