Kilder for Vestre Toten kommune

 

Klikk i listen til venstre for å vise hvilke kilder som er tilgjengelige (eller planlegges lagt ut) på Internett. Det planlegges også en oversikt over kilder tilgjengelige på papir.

Om ÓCopyright og ansvar for feil.    Krav til programvare på din PC  

Verdslig inndeling: Dagens Vestre Toten kommune ble dannet 1.1.1964 ved sammenslåing av Vestre Toten og Eina kommuner, med visse grensereguleringer mot Vardal og Gran kommuner. <<tidligere historie>

Geistlig inndeling: Toten prestegjeld ble delt i Østre og Vestre Toten prestegjeldt i 1825. Vestre Toten prestegjeld besto fra 1826 av Ås og Kolbu sokn. Se detaljer hos Riksarkivet (se også Toten). Informasjon om bla. kirkene i V.Toten og kirkelige handlinger finnes hos Vestre Toten Kirkelige Fellesråd

Vestre Toten kommune         Totens industrihistorie

Bli medlem i Vestoppland Sleksthistorielag - kun kr 300,- pr år (i Norge) - du får bla 320 sider slektsstoff pr år - send oss en e-post med navn og adresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treffteller