Til ferskere nyheter - To more recent news

 

Nyheter 2000-2001

 • 26.12.01  1891 folketelling for Vardal er lagt ut. Avskriften er ikke korrekturlest. Se folketellinger under Gjøvik.
 • 21.12.01 Viede Aas 1920-27 er lagt ut, se kirkebøker for Vestre Toten
 • 16.12.01 Prester i Toten, se Diverse under Østre eller Vestre Toten
 • 12.12.01 Ny versjon av folketelling 1875 Vestre Toten er lagt ut. Avskriften er korrigert, kompletert med flere felt og korrekturlest.
 • 10.12.01 Utdrag av hyllningsbrev fra Oppland ved kongehylningene 1591-1661 er lagt ut. Se Diverse under en en vilkårlig kommune.
 • 27.11.01 Informasjon om årboka Landingen for 2001. Se forsida.
 • 26.11.01 Begravede i Vardal 1771-90 er lagt ut under kilder for Gjøvik.
 • 17.11.01 Ny versjon av folketelling 1875 Østre Toten er lagt ut. Avskriften er korrigert, kompletert med flere felt og korrekturlest.
 • 06.11.01 FamilySearch (LDS) har lagt ut noen kirkebøker for Ø.Toten, V.Toten, N.Land, S.Land - se under kirkebøker for disse kommunene på våre sider. De har også lagt materiale for bla. Valdres og landet forøvrig. Se index under Slektsforsking, så Kilderegistrering her. Vi kan ikke innestå for kvaliteten. Se også våre sider om kilder i Nærliggende områder, bla viede Ringsaker 1814-26 som dekker Redalen
 • 03.11.01 Lensmannsprotokoll Inn- og Utflyttede V. Toten 1901-18 - se under Diverse for V.Toten
 • 29.10.01 Vi har nå mer enn 170.000 poster (dåp, begravelse, person i folketelling etc.) i våre databaser.
 • 25.10.01 Døpte i Biri (inkl Snertingdal) 1754-89 er lagt ut. Se kirkebøker under Gjøvik.
 • 21.10.00 Et av våre styremedlemmer, Liv Marit Haakenstad, har skrevet ny bok "Slektsgranskning med dataveiledning". Se www.genit.no eller www.orionforlag.no 
 • 16.10.01 Begravede i Hoff 1878-96 er lagt ut. Se kirkebøker for Ø. Toten.
 • 09.10.01 Kirkegårdsprotokoll for Hof ca 1880-1940 er lagt ut. Se Kirkegård under Østre Toten.
 • 01.10.01 Viede i Aas sogn 1907-20 er lagt ut. Se kirkebøker under V.Toten
 • 27.09.01 Til de som av og til har problemer med å åpne våre baser. Sjekk krav til browser versjon - se hjelp. Steng alle browser vinduer og åpne et nytt. Fjern midlertidige Internett-filer (IE: Se alternativer for internett) og åpne så en base.
 • 27.09.01 Viede i Biri 1730-1789. Se kirkebøker under Gjøvik.
 • 25.09.01 Døpte i Hoff 1897-1909 er lagt ut. Se kirkebøker under Østre Toten.
 • 23.09.01 Døpte i Biri (inkl Snertingdal) 1730-54 er lagt ut. Se kirkebøker under Gjøvik.
 • 19.09.01 Oversikt over kilder på internett i nærliggende kommuner er lagt ut under Kilder
 • 15.09.01 Døpte i Biri (inkl Snertingdal) 1842-54 er lagt ut. Se kirkebøker under Gjøvik. 
 • 06.09.01 Ny hjemmeside Terje Røed Hansen 
 • 04.09.01 En feil er rettet i databasene med begravde i Vardal 1803-53, Hunn 1892-1904 og Toten 1794-1820. Feltet Merknader manglet i databasene.
 • 24.08.01 Begravede Aas 1895-1906 er lagt ut. Se kirkebøker under V.Toten
 • 31.07.01 Litt nytt om bygdebøker for Land finnes under "papirkilder" for Søndre og Nordre Land
 • 05.06.01 Ca 35 databaser er oppgradert for å tillate raskere nedlasting og bruk av "Return" - dvs alle baser skal nå tillate bruk av "Return". Vennligst rapporter evt. feil.
 • 25.05.01 Døpte i Biri (inkl Snertingdal) 1828-42 er lagt ut. Se kirkebøker under Gjøvik.
 • 23.05.01 Viede i Vardal 1771-1791 og 1791-1803 er lagt ut. 2 databaser. Se kirkebøker under Gjøvik.
 • 21.05.01 Viede i Gjøvik by 1891-1901 er lagt ut.  Se kirkebøker under Gjøvik.
 • 20.05.01 Viede i Kolbu sogn 1878-94 er lagt ut.  Se kirkebøker under Østre eller Vestre Toten.
 • 19.05.01 Viede i Hoff sogn 1897-1909 er lagt ut.  Se kirkebøker under Østre Toten. 
 • 07.05.01 Viede i Aas sogn 1895-1906 er lagt ut. Se kirkebøker under Vestre Toten.
 • 28.04.01 Raufoss (Rødfos) Ammunisjonsfabrikk ansatterulle 1896-1918. Se "RA" under kilder for Vestre Toten. Også skrevet litt om boka "Fra ødegård til industrisamfunn" - se papirkilder V.Toten
 • 17.04.01 Gravsteinsregistrering Lunde, Åmot og Kind kirkegårder i Torpa. Se Kirkegård under Nordre Land.
 • 11.04.01 Indeks til personer nevnt i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift er utvidet med ca 6000 personer i 1988 årgangen. Se under Artikler.
 • 02.04.01 Begravede Toten 1794-1804 er lagt ut. Se kirkebøker under Ø. eller V. Toten.
 • 28.03.01 Lenke til en side om Ole Tostensen Strandbakke 1840-1898. Finnes på Hjemmesider
 • 27.03.01 Gravminner i Snertingdal er lagt ut. Se Kirkegård under Gjøvik.
 • 23.03.01 Engelsk versjon av sidene med kilder for Østre Toten
 • 22.03.01 Indeks til 15.000 personer nevnt i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1983-87. Se under Artikler.
 • 20.03.01 Vielser Toten 1794-99 er lagt ut. Se kirkebøker under Ø. eller V. Toten.
 • 17.03.01 Begravede Toten 1814-20 er lagt ut. Se kirkebøker under Ø. eller V. Toten.
 • 16.03.01 En feil er rettet i databasene med begravede for Vardal og Toten, alder manglet. 
 • 14.03.01 Første database med kirkebøker fra Toten: Begravede Toten 1809-14 er lagt ut. Se kirkebøker under Ø. eller V. Toten. Vi har passert 125.000 hendelser (giftemål, dåp, person i FT ol) i våre kildeavskrifter på nettet.
 • 08.03.01 Døpte i Vardal 1814-31 er lagt ut - se kirkebøker under Gjøvik
 • 26.02.01 Skifter fra Toten, Vardal og Biri er lagt ut her: Skifter
 • 16.01.01 Norodd Bergene har lagt ut Døpte i Aurdal 1842-1932 (oppdatert) og Døpte i Slidre 1724-1814 (ny) 
 • 15.01.01 Nye korrekturleste versjoner av døpte, viede og konfirmerte i Vardal 1808-14 er lagt ut. 
 • 12.01.01 Begravede i Vardal 1808-14 lagt ut - se kirkebøker under Gjøvik
 • 10.01.01 Kurs i gotisk skrift - se forsida
 • 06.01.01 Ny hjemmeside Rachael (Nelson) Gehringer's Norwegian Ancestors 
 • 05.01.01 1885 folketelling for Gjøvik by
 • 25.12.00 Begravede Vardal 1803-08, Begravede Hunn 1892-1904, Konfirmerte Vardal 1803-08 er lagt ut - se kirkebøker under Gjøvik
 • 22.12.00 Viede i Vardal 1803-08 er lagt ut - se kirkebøker under Gjøvik
 • 18.12.00 Viede i Hunn 1892-1904 er lagt ut - se kirkebøker under Gjøvik
 • 12.12.00 Døpte i Vardal 1803-08 er lagt ut - se kirkebøker under Gjøvik
 • 06.12.00 Døpte i Hunn 1892-1904 er lagt ut - se kirkebøker under Gjøvik
 • 04.12.00 Link til  Riksarkivet - søk i katalog - se nett-ressurser - tungvint
 • 03.12.00 "De første ansatte ved Rødfos Patronfabrikk" - se "RA" under kilder for V.Toten
 • 02.12.00 Nye hjemmesider Familien Kultom og Ole Arild Vesthagen (m artikler)
 • 01.12.00 Døpte i Biri og Snertingdal 1814-27 lagt ut under kirkebok for Gjøvik.
 • 26.11.00 Nytt hefte med gravsteinsregistreringer for Torpa 1900-1999 tilgjengelig, se kirkegård under N.Land
 • 26.11.00 Info om boka "Steig 1641-1995" under papir-kilder for Gjøvik
 • 21.11.00 Kirkegårdsprotkoll 1903-40 for Hunn i Gjøvik
 • 11.11.00 Ny side om hvilke avskrifter vi jobber med.
 • 11.11.00 Lenke til Kirkebok utflyttede fra Ringsaker 1814-1905, dekker Redalen i Gjøvik 1814 til ca 1827 - se kirkebøker Gjøvik.
 • 10.11.00 1875 Folketellig for Gran på Hadeland, se Kilder - Gran.
 • 31.10.00 1865 folketelling for Snertingdal og Redalen under Gjøvik
 • 27.10.00 Ny hovedside, gjestebok og info om lagsbiblioteket (m mikrofilmer)
 • 25.10.00 Ny hjemmeside Lene R. Fjellhaug
 • Vi har passert 100.000 hendelser (giftemål, dåp, person i FT ol) i våre kildeavskrifter på nettet. Flere kommer.
 • 14.10.00 Viede Vardal 1814-31 under Gjøvik
 • 12.10.00 Konfirmerte i Vardal 1808-14 under Gjøvik
 • I databaser lagt ut eller oppdatert etter 05.09.00 kan Enter (CR) trykkes når søkefelt er fylt inn, isteden for å trykke på "Søk".
 • 07.10.00 Kirkegårdsprotokoll for Eina 1891-1940 under V. Toten
 • 03.10.00 Begravde i Birid Præstegjeld 1730-89 - 2 databaser
 • 01.10.00 Begravde i Vardal 1832-53 under kirkebøker Gjøvik
 • 28.09.00 Lenke til Hedmarksregisteret under "Diverse" i alle 5 kommuner.
 • 27.09.00 1875 folketellinger for Østre og Vestre Toten, ufullstendige.
 • 22-24.09.00 To feil er funnet i databasene med døpte i Vardal, "Hjemmedåp-dato" er feil eller mangler. Feltet "Hjemmedøpt dato" skal hete "Hjemmedøpt". Feilen er nå rettet i alle databasene.
 • 17.09.00 Ekstraskatten for Biri 1765-69 under Diverse, Gjøvik
 • 17.09.00 Viede Vardal 1808-14   Ikke korrekturelest
 • 10.09.00 Biri Fattigkommisjons protokoll 16 okt 1820 under diverse for Gjøvik.
 • 10.09.00 Døpte Vardal 1808-14. Ikke korrekturlest. Hjelp oss å teste denne databasen uansett om dataene er av interesse, se under kilder-Gjøvik-kirkebøker.
 • 06.09.00 Ny artikkel  "Peder Stenseth"
 • 01.09.00 Folketelling 1891 for Redalen i Gjøvik kommune (utdrag av folketelling for Biri)
 • News 2000-2001

 • 26.12.01  1891 Census for Vardal. The transcription has not been proofread. See Censuses under Gjøvik.
 • 21.12.01 Marriages in Aas 1920-27. See church records for Vestre Toten
 • 16.12.01 Priests in Toten, see Miscelaneous under Østre or Vestre Toten.
 • 12.12.01 A new version of the 1875 census for Vestre Toten has been published. Errors have been corrected, new fields added and it has been proffread.
 • 10.12.01 Extracts from letters signed by representatives from parishes in Oppland county re. the "celebrations" of new kings in the period 1591-1661. See "Kongehyldninger" under Miscellaneous.
 • 27.11.01 Information about the "yearbook" (årbok) for the Land area (only in Norwegian), see the bottom of front page.
 • 26.11.01 Burrials in Vardal 1771-90. See church records for Gjøvik.
 • 17.11.01 A new version of the 1875 census for Østre Toten has been published. Errors have been corrected, new fields added and it has been proffread.
 • 06.11.01 FamilySearch (LDS) has published online some church records (Vital Records for Scandinavia) for Ø.Toten, V.Toten, S.land and N.land. See our Norwegian pages for church records (kirkebøker) or index here (see under sources). We don't know the quality of these records. 
 • 03.11.01 Sheriff's records of migrations in and out of Vestre Toten 1901-18. See Miscellaneous for V.Toten
 • 29.10.01 We now have more than 170.000 entries (christenings, burrials, person in census etc.) in our databases 
 • 25.10.01 Christenings in Biri (incl Snertingdal) 1754-89. See church records for Gjøvik.
 • 21.10.01 One of our members, Liv Marit Haakenstad, has written a new book called "Slektsgranskning med dataveiledning" (Genealogy with computer assistance). See www.genit.no or www.orionforlag.no 
 • 16.10.01 Burrials in Hof 1878-96. See church records for Østre Toten.
 • 09.10.01 Cemetery records for Hof approx. 1880-1940. See Cemetery under Østre Toten.
 • 01.10.01 Marriages in Aas sub-parish 1907-20. See church records for V.Toten
 • 27.09.01If you have problems opening a database. Try closing all browser windows. Restart the browser and remove all temporary internett-files, and then try to open a database.
 • 27.09.01 Marriages in Biri 1730-1789. See church records for Gjøvik.
 • 25.09.01  Christenings in Hoff 1897-1909. See church records for Østre Toten 
 • 23.09.01 Christenings in Biri (incl Snertingdal) 1730-54. See church records for Gjøvik. 
 • 19.09.01 A list of sources on the internet covering municipalities close to Gjøvik and Toten can be found under "Kilder" - see "Nærliggende kommuner"
 • 15.09.01 Christenings in Biri (incl Snertingdal) 1842-54. See church records for Gjøvik. 
 • 06.09.01 New home page Terje Røed Hansen 
 • 04.09.01 An error has been corrected in the databases with burrials in Vardal 1803-53, Hunn 1892-1904 and Toten 1794-1820. The field "Merknader" (Remarks) was missing.
 • 24.08.01 Burrials in Aas sub-parish 1895-1906. See church records for Vestre Toten.
 • 30.07.01 Some news about "Bygdebøker" for Søndre og Nordre Land can be found under "papersources" (Papirkilder) in the Norwegian version og the pages for Nordre and Søndre Land. Essentialy, volume 3 of "Boka om Land" (covering Søndre Land except Fluberg) can be purchased from Land Museum, and a draft Bygdebok for Torpa will be available at Land Museum for public review late August 2001. It will be published in 2002. 
 • 05.06.01 Approx. 35 databases have been upgraded to allow faster downloading and the use of "Return" - all databases shall now allow the use of Return. Please report any errors.
 • 25.05.01 Christenings in Biri (incl Snertingdal) 1828-42. See church records for Gjøvik.
 • 23.05.01 Marriages in Vardal 1771-1791 and 1791-1803. 2 databases. See church records for Gjøvik.
 • 21.05.01 Marriages in Gjøvik city 1891-1901. See church records for Gjøvik.
 • 20.05.01 Marriages in Kolbu sub-parish 1878-94. See church records for Østre or Vestre Toten.
 • 19.05.01 Marriages in Hoff sub-parish 1897-1909. See church records for Østre Toten.
 • 07.05.01 Marriages in Aas sub-parish 1895-1906. See church records for Vestre Toten.
 • 28.04.01 Employee protocol for Raufoss (Rødfos) Ammunisjonsfabrikker 1896-1918. See "RA" under sources for Vestre Toten.
 • 17.04.01 Gravestone registrations for Lunde, Åmot and Kind cemeteries in Torpa. See "Kirkegård" under Nordre Land.
 • 11.04.01 Index to persons mentioned in the journal of Vestoppland Sleksthistorielag has been extended with 6000 persons mentioned in the 1988 volume. See the third link on the "Artikler" page.
 • 02.04.01 Burrials in Toten 1794-1804. See Church records for Østre Toten or Vestre Toten.
 • 28.03.01 Link to a page about Ole Tostensen Strandbakke 1840-1898. See homepages.
 • 27.03.01 Gravestones in Snertingdal, see Cemetery under Gjøvik
 • 23.03.01 English version of the pages with sources for Østre Toten
 • 22.03.01 Index to 15.000 persons mentioned in the journal of Vestoppland Sleksthistorielag 1983-1987. See the third link on the "Artikler" page.
 • 20.03.01 Marriages in Toten 1794-99. See Church records for Østre Toten or Vestre Toten.
 • 17.03.01 Burrials in Toten 1814-20. See Church records for Østre Toten or Vestre Toten.
 • 16.03.01 An error has been corrected in the databases with burrials for Vardal and Toten. Age were missing. 
 • 14.03.01 Our first database with church records from Toten: Burrials in Toten 1809-14. See Church records for Østre Toten or Vestre Toten. Vi now have more than 125.000 events (baptisms, marriages, persons in census etc) in our souce transcriptions online.
 • 08.03.01 Baptisms in Vardal 1814-31, see church records under Gjøvik
 • 26.02.01 Probate records Toten, Vardal og Biri 1657-1719 are here: Probates
 • 16.01.01 Norodd Bergene has published Baptisms Aurdal 1842-1932 (updated) and Baptisms Slidre 1724-1814 (new)
 • 15.01.01 New proof read versions of baptisms, marriages and burrials in Vardal 1808-14 has been published.
 • 12.01.01 Burrials in Vardal 1808-14 - see church records under Gjøvik.
 • 10.01.01 A coarse in Gothic Writing - sorry no "distance education" via Internet.
 • 06.01.01 New home page Rachael (Nelson) Gehringer's Norwegian Ancestors
 • 05.01.01 1885 census for Gjøvik city
 • 25.12.00 Burrials Vardal 1803-08, Burrials Hunn 1892-1904, Confirmations Vardal 1803-08, see church records under Gjøvik
 • 22.12.00 Marriages in Vardal 1803-08, see church records under Gjøvik
 • 18.12.00 Marriages in Hunn 1892-1904, see church records under Gjøvik
 • 12.12.00 Baptisms in Vardal 1803-08, see church records under Gjøvik
 • 06.12.00 Baptisms in Hunn 1892-1904, see church records under Gjøvik
 • 04.12.00 Search the National archive's catalog Riksarkivet - søk i katalog - see nett-ressurser
 • 03.12.00 The first employees in "Rødfos Patronfabrikk" -  see "RA" under sources for V.Toten
 • 02.12.00 New homepages Familien Kultom and Ole Arild Vesthagen
 • 01.12.00 Baptisms  in Biri and Snertingdal 1814-27, see church records under Gjøvik.
 • 26.11.00 New book with cemetery-registrations for Torpa 1900-1999 available, see "kirkegård" under sources for  N.Land
 • 26.11.00 Info about the book "Steig 1641-1995" (Steig in Biri) - see paper sources for Gjøvik
 • 21.11.00 Cemetery records 1903-40 for Hunn in Gjøvik
 • 11.11.00 New page about transcriptions in progress - in Norwegian only.
 • 11.11.00 Link to church records "Emigrants" from Ringsaker  1814-1905. It contains records for the area Redalen in Gjøvik from 1814 to approx. 1827. See church records for Gjøvik.
 • 10.11.00 1875 Folketelling for Gran (part of Hadeland). See "Kilder", then click on "Gran", then "Folketellinger"
 • 31.10.00  1865 census for Snertingdal and Redalen, see Gjøvik
 • 27.10.00 New mainpage, guestlog and info about our library
 • 25.10.00 New homepage Lene R. Fjellhaug
 • Vi now have more than 100.000 events (baptisms, marriages, persons in census etc) in our souce transcriptions online. More to come.
 • 14.10.00 Marriages Vardal 1814-31,see church records for Gjøvik
 • 12.10.00 Confirmations in Vardal 1808-14, see church records for Gjøvik
 • In databases published or updated after 05.09.00, you may press Enter (CR) instead of using the "Søk" button.
 • 07.10.00 Cemetery records for Eina 1891-1940 under V.Toten
 • 03.10.00 Burrials in Birid parish 1730-89 - 2 databases
 • 01.10.00 Burrials in Vardal 1832-53, see Church records for Gjøvik
 • 28.09.00 Link to "Hedmarksregisteret" under Miscellaneous (Diverse)
 • 27.09.00 1875 census for Østre Toten and Vestre Toten - incomplete
 • 22-24.09.00 Two errors has been found in the databases with Baptisms in Vardal. The field "Hjemmedåp dato" is wrong or missing. The field "Hjemmedøpt dato" should read "Hjemmedøpt". The error has been corrected in all databases.
 • 17.09.00Extraordinary tax for Biri 1765-69, see miscellaneous for Gjøvik.
 • 17.09.00Marriages in Vardal 1808-14   Not proof read
 • 10.09.00 Biri Poverty commission's protocol 16 oct 1820 - see miscellaneous for Gjøvik.
 • 10.09.00 Baptised Vardal 1808-14. Not proof read.
 • 06.09.00 New article  "Peder Stenseth"
 • 01.09.00 Census 1891 for Redalen in Gjøvik (part of census for Biri)
 •  

  Se også etterlysninger og emigrant informasjon.