Slekter på garder i Vardal og Redalen  

 

av Per Braastad

Bok som kan lastes ned gratis

Per Braastad (1912-2008) holdt på med slektsforskning i mer enn 80 år. Et resultat av arbeidet er boka ”Slekter på garder i Vardal” som ble utgitt i 1993. Boka ble revidert og utvidet til også å omfatte størsteparten av Redalen i 2008.

 

Boka inneholder 290 (utvidet fra 228) sider med slektstavler som viser brukere av matrikkelgårdene og deres familier, i mange tilfelle fra 1600-tallet og til midten av 1900-tallet, men boka har best dekning før 1900. Husmannsplasser, mindre garder/bruk og gard nr 78 og 98-104 i Redalen er ikke med. Boka er langt fra komplett, og har litt varierende dekning fra gard til gard, men mange med aner i området vil finne noen i boka

 

          

 

 Per Braastad med boka                                                      Et lite utsnitt av en slektstavle

 

 Boka er utgitt av Gjøvik og Toten slektshistorielag 

Et tillegg til tegnforklaringen i boka:
På mange sider er det oppgitt et årstall, etterfulgt av et kolon, og så navnet på en person m.m. Det kan f.eks. stå  "1666: Ole Hansen 1625-",  som regel øverst på en side.  Dette betyr at Ole Hansen var nevnt i en kilde i 1666, og som regel - avhengig av sammenhengen - at han var bruker av garden i 1666. Det sier intet om han var bruker før eller etter 1666.

Nedlasting
Boka kan lastes ned her  Denne utgaven er ikke egnet for dobbeltsidig utskrift.

Rettinger og tillegg til boka

  • Del 1 (kalt versjon 1) av rettinger og tillegg publisert 8. des. 2009 finnes her

  • Del 2 publisert 10. aug. 2012 finnes her

Del 2 innholder med få unntak ikke det som finnes i Del 1. For å se alle oppdateringer må man ha begge delene.

Del 3 er under arbeid og vil antakelig bli publisert i 2016. Gi oss beskjed hvis du finner feil geir.thorud@getmail.no

Dokumentene krever programmet Adobe Reader.