Feilmeldinger og rettinger

Denne siden inneholder  rettinger. 

Rettinger og tilføyelser vedr emigrasjon fra Gjøvik kommune finnes på egne sider under emigrasjon for Gjøvik.

De nyeste feilmeldinger eller rettinger legges inn øverst.

Hvis du mistenker feil i databasene, send oss en e-post.

Error reports and corrections

This page contains corrections. .

Corrections and new material about emigration from Gjøvik municipality can be found on seperate pages under "emigration" on the pages for Gjøvik.

New entries are made at the top.

If you find errors in the databases, send us an e-mail.

 

16.02.2005: Døpte Biri 1754-89 16.02.2005: Christenings in Biri 1754-89 
Endret fars navn fra N til Jon Nilsen for dåp av Marta 4.11.1787, bosted Storsletten Changed father's name from N to Jon Nilsen for christening of Marta 4.11.1787, lived at Storsletten

 

09.02.2005: Viede Toten 1809-14 09.02.2005: Marriages in Toten 1809-14 
Endret navn fra Christopher ?? ??bakken til Christopher Østens. Høvernbakken i post 269 pluss uvesentlige endirnger, se om_data. Changed name from Christopher ?? ??bakken to Christopher Østens. Høvernbakken in record 269 + minor changes, see om_data.

 

09.02.2005: Døpte, Viede, Begravede i Biri 1742 09.02.2005: Christenings, Marriages, Burrials in Biri 1742
Rettet dato som beskrevet under Corrected dates described below. "rettes til" means "changed to"
Døpte/Christenings

Christen Åsens Lars døpt 1.4.1742. Rettes til 8.4.1742.
Svend Nilsen fra Spydebergs Nilsinde dp. 22.4.1742. Rettes til 29.4.1742.
Engebret Ekerns Marte dp. 29.4.1742. Rettes til 6.5.1742.

Viede/Marriages

Torkild Svendsen og Gunhild Larsdtr. gift 11.5.1742. Rettes til 3.5.1742.

Begravede/Burrials

Alle disse begravd 1.4.1742. Rettes til 8.4.1742:

Peder Bjerke, Anders Olsen Heggeeie, Berte Olsdtr. Siversveen, Siri Håvelsdtr. Feiring, Lars Olsen Stuve, Ole Gulbrandsen Mellum, Ole Jacobsen Dal, Inger Gulbrandsdtr. Brønstad, Mikkel Olsen Bollerudeie, Ole Gudmundsen Gryte, Nils Olsen Sigstad, Tosten Klette, Pernille Olsdtr. Hof, Anne Siversdtr. Hof.

Ole Ellingsen Udal begravd 8.4.1742. Rettes til 15.4.1742.

 

15.06.2004: Døpte i Biri 1877-86 15.06.2004: Christenings in Biri 1877-86
Rettet dåpsdato/fødselsdato/forledre født som var åpenbart feialktige i ca 20 poster. Corrected birth/christening date or parent's birth date that were obviously erroneous for approx. 20 christenings.

 

09.06.2004: Konfirmerte i Biri 1877-86 09.06.2004: Confirmations in Biri 1877-86
Rettet dåpsdato/fødselsdato for Hans Larsen Sveen konfirmert 1.10.1882 Corrected birth/christening date for Hans Larsen Sveen confirmed 1.10.1882

 

08.06.2004: Døpte Vardal 1831-43 08.06.2004: Christenings in Vardal 1831-43
Rettet fornavn fra Johanna til Johannes (Hansen Aas) døpt 28.07.1833 Corrected given name from Johanna to Johannes (Hansen Aas) christened 28.07.1833

 

08.06.2004: Begravede Vardal 1791-1803 08.06.2004: Burrials in Vardal 1791-1803
Rettet patronym for Peder Audensen Biugstad begravet 16.02.1800 Corrected "Patronym" for Peder Audensen Biugstad burried 16.02.1800

 

18.10.2003: Begravede Toten 1714-32 18.10.2003: Burrials in Toten 1714-32
Diverse feltet var utelatt ved første utlegging. The "Diverse" field was omitted when the database was first published.

 

01.10.2003: Døpte Ringsaker 1747-74 01.10.2003: Christenings Ringsaker 1747-74
Tilføyd dåp 31.03.1754 Marthe Jacobsdatter Roli ej. Added christening 31.03.1754 Marthe Jacobsdatter Roli ej.

 

26.08.2000: 1875 Folketelling Vardal 08.26.2000: 1875 Census for Vardal
Estenset er barna Andreas Evensen og Hans Kristian Evensen registrert med feil fødselsår. Iflg kirkebok er Andreas født 1873 og Hans Kristian født 1875. Om feilen finnes i orginalen, eller skyldes avskrift er foreløpig ikke undersøkt. On Estenset, the children Andreas Evensen and Hans Kristian Evensen registered with erroneous year of birth. According to church records, Andreas was born in 1873 and Hans Kristian in 1875. If this is an error in the original has not been checked so far.