Slektsressurser på Internett
 
Sist oppdatert 16.11.2004

Vennligst gi oss beskjed om lenker som ikke virker
Forslag til nye viktige linker mottas med takk
Vi tar intet ansvar for innholdet på sidene vi har lenker til.
Lokale sider    Leksikon     Nye lenker

 

Norges største samling av lenker for slektsinteresserte finnes på Genealogiske ressurser hos DIS-Norge 

Kilderegistre
-Genealogiske ressurser
-C F Scheel
-Microfilm katalog
-DIS-Opplands kilder

Hvordan slektsforske
-Alf Christophersen
-Gotisk skrift
-How to trace ancestors 
-leegenealogy

Programvare
-DIS-Norges oversikt
-Louis Kesslers oversikt
-BD87

- Prog for å lage WWW-sider
 basert på Gedcom

Kalendere
-Dage
-Evighetskalender

Slektsforskere/
Hjemmesider

-Slektsforskerbasen
-Vestfoldslekt
-Kvasir

Lokalhistorie
-Norsk lokalhistorisk institutt
-Landslaget for lokalhistorie

Diverse
-Dokumentasjons-
prosjektet

 

Databaser med personinfo
-
Digitalarkivet
-Skannede kirkebøker
-Registreringssentralen
 for historiske data

-Familysearch 
-IGI index
-DIS-treff
-Rootsweb
-Genealogy.com
-Døpte Nord-Aurdal og Slidre
-Arkivnett Oppland 
-Elis Island

Nyheter
Slekt Norge
Eastman's Online

Lokale slektsartikler
Se Artikler øverst

Newsgrupper og
e-post lister

-news-etterlysning
-news-it
-news-diverse
-news-nordic
-DIS-forum

Ordbøker
-
Digitalarkivet
-Ældre danske sprog
-Norsk-Engelsk
-Norsk-Engelsk
-Mange ordbøker

Standarder
-Histform for folketellinger

-Kyrre for kirkebøker
-Standard 4G for kirkebøker
-GEDCOM 5.5
-GEDCOM-L FAQ

Tidsskrifter
-NLIs oversikt
-Historisk tidsskrift

-Innholds-fortegnelse 
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Databaser om gårder / steder
-Norske gaardnavne
-1950-matrikkel utkast
-1886 matrikkel

Møteplasser
-Våre etterlysninger 
-DIS Slektsforum
-Digitalarkivet debatt

Arkiver/Museer
-Toten Økomuseum
-Gjøvik historikse samlinger
-Arkivnett Oppland
-Fylkesarkivet

-Arkivverket 

-Landslaget for Lokal og Privatarkiv

Antikvariat/Forlag
-Bokloftet
-Norsk Antikvariat-
bokhandlerforening
-Yahoos oversikt

Utlandet
-DIS-Norges oversikt

Utvandring
-Bygdelagenes Fellesraad
-Toten laget i USA
-Landingslaget i USA
-Hadeland lag i USA
-John Follesdal
-Etterlysninger Oppland
-Norway-L
-Norsk utvandrermuseum
-Ship index
-Norway Genealogy

-Nordmenn i Amerika
-Nasjonalbiblioteket
- Elis Island
- Land records USA 
-Nasjonalarkiv Canada
-Norskkurs

 

Foreninger
-Vestoppland slektshistorielag
-Gjøvik Historielag
-Gudbrandsdal slektshistorielag
-Hedmark slektshistorielag
-Hedmark slektshistorielag (gammel) 
-Ringerike slektshistorielag
-Norsk slektshistorisk forening
-DIS-Norge
-DIS-Oppland  
-Landslaget for lokalhistorie
-Valdres historielag
-Sør-Østerdal slektshistorielag

Bibliotek
-Gjøvik
-Vestre Toten
-Østre Toten
-Samkatalogen bøker
-Bibsys
-Nasjonal-
bibliotekets databaseoversikt
-Peder Nelson

Kart
Se kartsiden og "Genealogiske ressurser" øverst.
-Land

-VisVeg
-Norgesglasset
-Norges geistlige inndeling 1979
Se web-sidene til Gjøvik, Ø og V.Toten kommune for flott kartløsning.

Foto
-Galeri-NOR
Se også 
-Gjøvik historiske samlinger
-Industrihistorie for Toten 
-Oppland Arbeiderblad
og diverse linker nedenfor

Middelalder/adel
-Diplomatarium Norvegicum

-UiBs sider
-Norsk slektshistorisk forening
-Vigerust Nett

Diverse lokale sider

Foto Snertingdal Toten.com Gjøvik kommune Vestre Toten kommune
Turistkontoret Gjøvik, Land og  Toten  Oppland Arbeiderblad NRK Oppland Oppland fylkeskommune
Tegning Gjøvik sentrum Søndre Land kommune    
Gran kommune Div lenker til lover og historie kilder Østre Toten kommune Nordre Land kommune

Leksikon

Gamle måleenheter   Om folketellinger Om kirkebøker
Om 1782 Folketelling Oppland Om Tingbøker Hvor mange heter?  
Historisk Konsumprisindeks   Navnepraksis (eng)  
  Navneloven av 1923 (ny versj ca 1960 og ca 2002) Ordforklaring kirkebøker NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING 1917
Gamle ord og uttrykk Pengevesen    

De nyeste lenkene

20.12.04 Ny gruppe Møteplasser nesten øverst pluss -IGI index

16.11.2004 -Ringerike slektshistorielag

05.06.04 -Vigerust Nett (Middelalder)

25.12.03 -Gjøvik Historielag   og  -Hedmark slektshistorielag

24.05.00 Start

Hjem

 

Treffteller