Du må registrere deg (se opp til høyre) for å poste innlegg og bli varslet om nye innlegg via epost. Det første innlegget fra nye brukere må godkjennes, pga spam - det kan ta noe tid før det vises i forumet. Etterlysninger kan også legges inn i facebookgruppa "Gjøvik og Toten slektshistorielag". FOR ENGLISH SEE PAGE FOOTER.

Gjøvik og Toten slektshistorielag - Personvernpolicy

Denne policyen forklarer detaljert hvordan «Gjøvik og Toten slektshistorielag» og dets tilknyttede selskaper (heretter omtalt som «vi», «oss», «vår», «Gjøvik og Toten slektshistorielag», «http://slektshistorielaget.no/forum») og phpBB (heretter omtalt som «de», «dem», «deres», «sine», «phpBB-programvare», «www.phpbb.com», «phpBB Limited», «phpBB-teams») bruker informasjon som samles inn i løpet av en av dine bruksøkter (heretter omtalt som «informasjonen din»).

Informasjonen din samles inn på to måter. For det første vil bruk av «Gjøvik og Toten slektshistorielag» medføre at phpBB-programvaren oppretter et antall informasjonskapsler («cookies»), som er små tekstfiler som lastes ned til nettleserens midlertidige filer på datamaskinen din. De første to informasjonskapslene inneholder bare en brukeridentifikator (heretter «bruker-ID» og en anonym øktsidentifikator (heretter «økts-ID») som automatisk tildeles deg av phpBB-programvaren. En tredje informasjonskapsel opprettes når du har vært innom emner i «Gjøvik og Toten slektshistorielag», og brukes til å lagre hvilke emner som er lest, noe som forbedrer brukeropplevelsen din.

Vi kan også opprette informasjonskapsler som er eksterne for phpBB-programvaren under bruken av «Gjøvik og Toten slektshistorielag», selv om disse faller utenfor dette dokumentets rekkevidde, som bare er ment å dekke sider som opprettes av phpBB-programvaren. Den andre måten vi kan samle inn informasjon på, er hva du sender inn til oss. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til: skriving av innlegg som en anonym bruker (heretter «anonyme innlegg»), registrering på «Gjøvik og Toten slektshistorielag» (heretter «kontoen din») og innlegg som er sendt inn etter registrering og mens du er pålogget (heretter «dine innlegg»).

Kontoen din vil som et minimum inneholde et unikt identifiserbart navn (heretter «brukernavnet nitt»), et personlig passord som brukes til å logge inn på kontoen (heretter «passordet ditt») og en personlig, gyldig e-postadresse (heretter «e-postadressen din). Informasjonen din for kontoen på «Gjøvik og Toten slektshistorielag» beskyttes av lover om datavern i det landet hvor sidene fysisk er lagret. All informasjon ut over brukernavnet ditt, passordet ditt og e-postadressen din, som kreves av «Gjøvik og Toten slektshistorielag» under registreringsprosessen er enten obligatorisk eller valgfri, etter «Gjøvik og Toten slektshistorielag»s eget valg. I alle tilfeller har du mulighet til å velge hvilken informasjon som vises offentlig. Videre har du, fra kontoen din, muligheten til å velge eller velge bort automatisk generert e-post fra phpBB-programvaren.

Passordet ditt er kodet (en enveis-hash), slik at det er sikret. Det anbefales imidlertid at du ikke bruker samme passord på flere nettsteder. Passordet er nøkkelen til kontoen din hos «Gjøvik og Toten slektshistorielag», så pass godt på det. Personer med tilknytning til «Gjøvik og Toten slektshistorielag», phpBB eller andre tredjeparter vil aldri legitimt kunne be deg om passordet. Hvis du glemmer passordet til kontoen, kan du bruke funksjonen «Jeg har glemt passordet» i phpBB-programvaren. I løpet av denne prosessen vil du bli bedt om å oppgi brukernavn og e-postadresse, og deretter vil phpBB-programvaren opprette et nytt passord, slik at du får tilgang til kontoen din igjen.


Tilbake til innloggingsskjermen