Lokale bibliotek og arkiver

Lagsbiblioteket Mjøsmuseet  

Gjøvik bibliotek

Vestre Toten bibliotek

Østre Toten bibliotek

Land museum VSHL Avd. Lands bibliotek Søk Østre Toten bibliotek

 

Gjøvik og Toten slektshistorielags bibliotek

Lagsbiblioteket finnes på "slektsrommet" på Gjøvik Bibliotek.

Det inneholder mange avskrifter eller kopier av folketellinger, kirkebøker, skifter, emigranter m.m. fra Vestoppland og nærliggende områder. For Gjøvik kommune finnes avskrifter av en del kirkebøker, manntall og skifter som ikke er publisert på internett. I tillegg finnes slektslitteratur og tidsskrifter.

Innholdet i lagsbiblioteket er registrert her i en søkbar katalog.

Materialet kan benyttes av alle på biblioteket, men er ikke til utlån.

Lagsbiblioteket er ment å supplere Gjøvik biblioteks materiale - slektsmateriale anskaffes stort sett ikke til lagsbiblioteket hvis det finnes i Gjøvik bibliotek.

Laget har også en samling av mikrofilm. I tillegg har vi en del materiale på mikrofishe. Disse finnes også i den søkbare katalogen over.

 

VSHL avd. Lands bibliotek

Land avdelingen har en samling kilder lokalisert i arkivet på Land Museum, Dokka. Se Land Museum, side om Dokumentasjonssenter.

 

Gjøvik bibliotek (Oppland fylkesbibliotek)

Biblioteket har en stor samling med lokal- og slektshistorisk litteratur fra hele Oppland, og Gjøvik spesielt. Her finnes bygdebøker, lokale tidsskrifter, slektsbøker m.m. Merk at en del av materialet finnes i magasinet.

Biblioteket har bla. mikrofilm med folketellinger (1663-66, 1801, 1865, 1875, 1885, 1900), kirkebøker, millitærruller og fogderegnskaper for hele Oppland, samt emigrantprotokoller. Du får en oversikt ved å søke på "mikrofilm" i bibliotekets katalog. 

Bibliotekets har en hjemmeside, og du kan søke i katalogen.