Fyll inn tekst i et eller flere søkefelt over.  Trykk "Søk". 

Resultatet vises i tabeller her. Fullstendig register fås ved å trykke "Søk" med tomme søkefelt. Klikk på en tabell-overskrift for å sortere tabellene. 

Innhold i Gjøvik og Toten slektshistorielags bibliotek

Lagsbiblioteket finnes på Gjøvik Bibliotek og inneholder mer enn 830 titler inkl. mikrofilm. Materialet kan benyttes av alle på biblioteket, men er ikke til utlån.

Data sist oppdatert: okt 2003    

Skrevet av Inger-Berit Østby-Deglum

©Gjøvik og Toten Slektshistorielag