Post til Gjøvik og Toten slektshistorielag  


Vennligst bruk dedikerte sider for Etterlysninger og Emigrasjon informasjon.
Du kan kontakte oss på denne e-post adressen: E-postkasse
Lagets postadresse er:
Gjøvik og Toten Slektshistorielag
v/ Mette Engeskog Nordengen
Sveumvegen 154A
2817 Gjøvik
Vennligst ikke send etterlysninger eller spørsmål om oppslag i kilder. Bruk etterlysningssidene. Vi har en del tekniske feil i våre databaser, de med forrann. Disse trenger vi ikke å  bli underrettet om ettersom vi jobber med å overføre til Digitalarkivet, vil ta flere år.

  Mail to Gjøvik og Toten slektshistorielag 


Please use dedicated pages for Searches and Emigration information

Our e-mail address is: 

E-mailbox

Our postal address is:

Gjøvik og Toten Slektshistorielag
v/  Mette Engeskog Nordengen
Sveumvegen 154A
2817 Gjøvik

NORWAY

 

Please do not send queries or requests for lookups in sources to this address. Use dedicated pages.