Kart over Mjøsen med omegn, med deler av Land og Hadeland,anno 1854.        

Kartet er delt i 12 delvisoverlappende biter. Klikk i midten av en rosa firkant i kartet under for å viseen del av det detaljerte kartet fra 1854.Firkantene er ikke helt nøyaktige.

De fleste "hovedgårder"er vist på detaljkartene, men det kan være vanskelig å lese enkelte navn. Gammel skrivemåte er ofte benyttet, det kan være nyttig å konsultere 1801 eller 1865 folketelling først. 

Ellers kan andre karttjenester være til nytte: 
Norgesglasset(se også historiske kart på Norgesglassets nye sider) Geoweb Geistliginndeling

Vennligst ikke spør oss hvis duikke finner en gård, den er der, men tar tid å finne.

I oversiktskartet under erkommunegrenser og kommunenavn svarte. Grønne navn er områder innen kommunen, inoen tilfelle litt ute av posisjon. 

Du kan finnedetaljerte kart og flyfoto på websidene til Gjøvik,V.Toten og Ø.Totens kommuner (felles løsning), se etter "Kart". 

Flyfoto for heleNorge finnes på Norge i Bilder

Oversiktskart