Avskrifter av slektshistoriske kilder

Her finner du ca. 400.000 poster med bl.a.  folketellinger, kirkebøker, skifter, lister med utvandrere, skattelister og kirkegårdsprotokoller fra 1500-tallet til nå. Vi har også lenker til middelalderdokumenter, matrikler, folketellinger etc. som andre har publisert på internett. Materialet omfatter i størrelsesorden 2 millioner personnavn.

Dette er resultatet av flere titalls årsverk som flittigemedlemmer har nedlagt i arbeid med avskrift og dataregistrering av kilder. Vitakker Statsarkivet på Hamar for stor innsats med kopiering av kilder. Materialet er tilrettelagt forinternett av Heljar Westlie og Geir Thorud. 

Kildene er gruppert etter dagens kommuner.

Vi har begynt å overføre deler av våre avskrifter til Digitalarkivet for å gi de "et evig liv".
Vi vil allikevel til en viss grad fortsatt beholde våre søkbare avskrifter på denne webside med   foran den aktuelle avskriften, men vil samtidig også legge inn link til den på Digitalarkivet med forrann. Dette fordi noen synes at våre søkemuligheter er enkle og greie. Versjonen på Digitalarkivet kan være oppdatert, se dokumentasjonen. Overførselen til Digitalarkivet vil mest sannsynlig ta flere år. 

NB!: Digitalarkivet holder i 2014 på å legge våre avskrifter inn i nytt søkesystem.   Lenker til det nye Digitalarkivet er markert med to gule kuler Når det er to lenker etter kulene peker den øverste til gamle DA og den underste til nye DA. Hvis du ikke finner lenke til en kilde, sjekk vårt pensjonatrom i Digitalarkivet her 
 

Gjøvik

Vestre Toten

Østre Toten

Søndre Land

Nordre Land

Gran   

Oppland

Valdres

Nærliggende kommuner

 

 

Har du problemer med sikkerheti Java fra januar 2014 - se her.

NB   Hvis duhar problemer med å åpne databasene?
- se krav til programvare NB

Spesielle tegn som er brukt i avskriftene - se her.

For hver kommune finnes lenker til

Når du klikker lenker merket  lastes hele kilden ned til din PC før du kan søke i den. Det kan ta opp til ca1 min fra du klikker til du kan starte å søke. Lenker merket krever Internet Explorer versjon 4  eller Netscape Navigator versjon 3eller nyere. 

Hvis du finner feil. I kilder som hargrønn kule, send oss en e-post. I kilder som har gul kule, og som ligger iDigitalarkivet, bruk funksjon i Digitalarkivet for å legge inn forslag tilrettinger. I andre kilder må du kontakte den som har lagt ut kilden.

Spørsmål kan rettes til oss ved å bruke E-post 

Problemer med Java etter 14 januar 2014.

Søkbare databaser merket med bruker Java på din maskin som henter Java-programvare fra vår server.

Man kan få denne feilmeldingen når man prøver å gå inn i en database

Java har i standardkonfigurasjonen innført restriksjoner for å gjøre det vanskeligere for brukere å laste ned programvare som kan inneholdevirus etc.Vår java-programvare er så gammel at vi ikke kan få oppgradert for å tilfredstille kravene fra Java. Programvaren har dog fungert i 15 år utenproblemer så vi føler oss sikre på at det ikke er virus og annet rusk i den.Så lenge brukere passer på hvilke nettsteder de laster ned programvare fra bør det gå bra.

For å løse problemet på Windows har vi laget en oppskrift for å konfigurere Java programvare som du finner her. (Zoom ut når dokumentet er lastet.)