Avskrifter av slektshistoriske kilder

Her finner du ca. 400.000 poster med bl.a.  folketellinger, kirkebøker, skifter, lister med utvandrere, skattelister og kirkegårdsprotokoller fra 1500-tallet til nå. Vi har også lenker til middelalderdokumenter, matrikler, folketellinger etc. som andre har publisert på internett. Materialet omfatter i størrelsesorden 2 millioner personnavn.

Dette er resultatet av flere titalls årsverk som flittige medlemmer har nedlagt i arbeid med avskrift og dataregistrering av kilder. Vi takker Statsarkivet på Hamar for stor innsats med kopiering av kilder. Materialet er tilrettelagt for internett av Heljar Westlie og Geir Thorud. 

Vi har begynt å overføre deler av våre avskrifter til Digitalarkivet for å gi de "et evig liv". Vi vil allikevel til en viss grad fortsatt beholde våre søkbare avskrifter på denne webside med   foran den aktuelle avskriften, men vil samtidig også legge inn link til den på Digitalarkivet med foran.  Lenker til det nye Digitalarkivet er markert med to gule kuler Når det er to lenker etter kulene peker den øverste til gamle DA og den underste til nye DA. Hvis du ikke finner lenke til en kilde, sjekk vårt pensjonatrom i Digitalarkivet her 

Kildene er gruppert etter dagens kommuner:

 

Gjøvik

Vestre Toten

Østre Toten

Søndre Land

Nordre Land

Gran   

Oppland

Valdres

Nærliggende kommuner

 

 

Hvis databaser med grønn kule ikke virker, se her.

Spesielle tegn som er brukt i avskriftene - se her.

For hver kommune finnes lenker til

Spørsmål kan rettes til oss ved å bruke E-post